Xe 16 Chỗ Ford Transit

Dầu

2.7L

Số sàn

16 chỗ

1.300.000 /ngày

Xe 16 Chỗ Hyundai Solati

Dầu

2.7L

Số sàn

16 chỗ

1.400.000 /ngày

Xe 16 Chỗ Mercedes Printer

Dầu

2.7L

Số tự động

16 chỗ

1.200.000 /ngày